facebook   google plus   twitter   youtube  
Toshiba H10S3KS
quạt tủ lạnh
Giá : 450,000 VNĐ
Model : 265
Sản xuất : thailand
Công suất : 30w
Sử dụng : quạt lấy gió trong hệ thống tủ lạnh
Bảo hành : thử tại chỗ
Tình trạng : cũ rin tháo máy
Liên hệ : 0982522081
Chia sẻ :

fan for the system for the 4 line systems may be used for hitachi '.' is 'hit' as 'in', '' '' '' fan '' fan '' is running ok rin