facebook   google plus   twitter   youtube  
Toshiba H10S3KS
cảm biến LG-SAMSUNG
Giá : 29,000 VNĐ
Model : cảm biến tủ lạnh
Sản xuất : tawan
Công suất : 185-350l
Sử dụng : cảm biến nhiệt độ tủ lạnh
Bảo hành : Thử tại chỗ
Tình trạng : Mới rin theo máy
Liên hệ : 0982.522.081
Chia sẻ :

Liên hệ : 0982.522.081