facebook   google plus   twitter   youtube  
Toshiba H10S3KS
dây curo máy giặt shap
Giá : 300,000 VNĐ
Model :
Sản xuất :
Công suất :
Sử dụng : chuyền động dán tiếp
Bảo hành : thử tại chỗ
Tình trạng : cũ ,rin tháo máy
Liên hệ : 0982522081
Chia sẻ :

dây curo máy giặt shap

dây curo máy giặt shap