facebook   google plus   twitter   youtube  
TIN NHANH >> KINH NGHIỆM THỰC TẾ
Lập trình vi điều khiển

Thứ hai, 21/12/2015  |  Lượt xem: 5264

Về lập trình nhúng, cái này cũng cần có kiến thức về mạch logic, nhưng có thể không thường xuyên thực hiện việc thiết kế. Nếu các thiết kế cơ bản đã có sẵn, thì với các hiểu biết về hoạt động của hệ thống, bạn sẽ lắp ghép các thiết kế có sẵn lại với nhau thành hệ thống hoàn chỉnh theo một ứng dụng cụ thể. Sau khi hệ thống được xây dựng xong, bạn cần phải lập trình cho hệ thống hoạt động và điều khiển các thành phần đúng với yêu cầu. Ngôn ngữ lập trình thường là các ngôn ngữ cấp cao, một số trường hợp cần phải lập trình cả Assembly.

Thiết kế vi mạch là các công việc liên quan đến việc làm ra một con chip (vi mạch) như phân tích kiến trúc, viết code, mô phỏng kiểm tra, tổng hợp, layout, chế tạo, sản xuất, ....

Lập trình hệ thống nhúng: là các công việc liên quan đến lập trình
ứng dụng, tạora sản phẩm dựa trên các con chip (vi mạch) có
sẵn ví dụ như bạn lậptrình FPGA, CPLD, PLD, lập trình
vi điều khiển, lập trình vi xử lý, ....
Có những vị trí yêu cầu học cả hai ngành trên đều nhận vì có những khâu như thiết kế, viết code, mô phỏng, ... của ngành vi mạch trùng với vị trí lập trình nhúng sử dụng FPGA, CPLD, PLD
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiết kết vi mạch là tạo ra phần cứng, còn lập trình nhúng là viết phần mềm dựa trên phần cứng có sẵn
 ví dụ một đoạn mã lệnh dành cho led chớp tắt
    */  dây là ký hiệu cho dòng ghi chú của chúng ta
     //  lệnh thiết lập cho mainboard khi đặt lệnh này máy hiểu rằng ta đang chú thíc 
      void setup() {
     //  (ra lệnh cho vi điều khiển xuất lệnh ở chân13)
      pinMode(13, OUTPUT);
     }
     // ra lệnh cho nó lặp lại mãi mãi
     void loop() {
     digitalWrite(13, HIGH);   // (lệnh chận số 13 mở on)
      delay(1000);              // ( trong vòng 1000 ) thời gian
      digitalWrite(13, LOW);    // (lệnh chận số 13 mở off)
      delay(1000);              // ( trong vòng 1000 ) thời gian
     }
-vậy là chúng ta đã viết được một dòng lệnh nạp cho một vi điều khiển đơn giản

Ngọc sinh

Từ khóa tìm kiếm:   Lập trình máy giặt


Bài liên quan: